top of page

Hóka Marianna

mentálhigiénés segítő szakember
addiktológiai konzultáns

„Rogers elméletének döntő mozzanata az a felismerés, hogy a segítő kapcsolatokban nem a választott módszer a legfontosabb, hanem maga a segítő személy.”    (Tringer László)

Hiszem, hogy szabad és szeretetteli életre jöttünk e világra, és képesek is vagyunk az elérésére. Vágyakozzunk utána, keressük nagy kíváncsisággal, és ne érjük be kevesebbel! A magam életében szenvedélyesen keresem a szabadságot, és támogatom szeretteim és klienseim ezirányú törekvéseit saját történetükben.


Hiszem, hogy e célt a kapcsolatainkban fedezhetjük fel és élhetjük át: családtagjainkkal, barátainkkal, a transzcendenssel, és legfőképpen önmagunkkal. Kapcsolatainkban, ahol szembesülhetünk ön-magunkkal, és képesek vagyunk a változásra.


E változás olykor hosszabb folyamat. Kiderül, hogy az út valójában útvesztő, néha tisztázatlan vágyak csalogatnak zsákutcába. Az utazás fájdalmas és félelmetes lehet, benne rejlik az eltévedés és visszatalálás, az elbukás és a felemelkedés, a sírás és a nevetés.


Klienseimet kísérve tapasztalom, hogy a személyes beszélgetés elfogadó, bizalmi légkörében megnyílnak, lépésről-lépésre felismerik valódi önmagukat, átélik érzéseiket, megtalálják saját belső megoldásaikat. Bízva önmagukban erőre kapnak, felelősséget vállalnak és mernek bátor döntéseket hozni.

A M I B E N    S E G Í T H E T E K

Mentálhigiéné

ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁCIÓ

Társfüggő/kodependens személyeknek

Függőségek kezelése (alkohol, drog, társfüggőség, egyéb viselkedési függőségek)

Állapotfelmérés

Motivációs interjú

Hozzátartozói konzultáció 

Pár / családi konzultáció

Az addikció (kóros függőség) egy olyan testi és lelki állapot, amikor a sóvárgás, a szer utáni vágy vagy a viselkedés kielégülésének vágya ellenállhatatlanul hajtja az egyént, hogy újra s újra fogyasszon vagy ismételje a kényszeres cselekvést. Mivel a függőség egy komplex probléma, ezért a felépülési munka is az egyén teljes életére kiterjed. A közös munka során az absztinencia elérése mellett nagy hangsúlyt fektetek a kliens fizikai egészségére, lelki gyógyulására (önfejlesztés, megküzdési stratégiák), szociális téren a kapcsolatai rendezésére, építésére (családtagok, hozzátartozók, életvezetés, felelősségvállalás, döntéshozás, helyes viselkedés). A hozzám forduló függő vagy problémás szerhasználó klienseket kísérem a felépülés útján, támogatom őket a józan élet kialakításában, fenntartásában. A függőség a szenvedélybeteg családjának, barátainak, kollégáinak életét is megnehezíti, ezért gyakran ők kérnek előbb segítséget. Várom azokat a hozzátartozókat (szülő, férj, feleség, élettárs, felnőtt gyermek, barát), akik nehezen küzdenek meg az adott helyzettel, akik nem tudják, mitévők legyenek vagy hogyan tudnák jól segíteni szenvedélybeteg hozzátartozójukat.

Addiktológia

AKIKNEK MÁR SEGÍTETTEM

"Amit kiemelnék az az, hogy már tudom, van értelme az életemnek. Úgy érzem, talajt fogtam a talpam alatt." 

Zoli, 36 éves

"Nagyon nehezen tudtam kapcsolatot létesíteni bárkivel is, félénk, visszahúzódó voltam, jelentéktelennek éreztem magamat.  A konzultációkon nagyon sokat foglalkoztunk az érzelmekkel. Irtó nehezen ment. Sokat fejlődtem benne, már képes vagyok megengedni magamnak az örömet, szeretetet. Ez korábban félelmetes volt számomra." Tibor, 48 éves

"Rájöttem, hogy ezidáig hányszor elutasítottam és elítéltem saját magamat. Kezdem megélni, hogy szeretni is tudom." 

Ili, 31 éves

Rólam

TANULMÁNYAIM / KÉPZÉSEIM

2022 Fókusztréner képzés folyamatban / Magyar  Szomato-Pszichoterápiás Egyesület

2021 Addiktológiai konzultáns / Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar

2019 Gyászcsoportvezető képzés  / Napfogyatkozás Egyesület

2019 Egzisztenciális szorongások, csoportfejlődés és csoportvezetés képzés

2017 Drogprevenciós továbbképzés  / MRE Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió (KIMM) Drogterápiás Otthona

2017 Mentálhigiénés segítő szakember képzés / KRE BTK

2016 Lelkigondozó képzés / Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség

2003 Hittanár / PPKE Hittudományi Kar

“Én, Hóka Marianna, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar – Pszichológiai Intézet Pszichológiai Továbbképzési Központjának szakirányú továbbképzési szakán végzett mentálhigiénés segítő szakember fogadom, hogy szakmai munkámat a képzési program szellemiségének megfelelően, a szakmai etikai szabályok betartásával végzem. Klienseim emberi méltóságát tiszteletben tartom és védelmezem. Hivatásom gyakorlásával is szolgálom az egyetemes magyarság értékeinek megőrzését és gyarapítását. Isten engem úgy segéljen!”

Árak

ÁRAK

Mentálhigiénés konzultáció
50 perc 16.000 Ft
80 perc 20.000 Ft

 
Addiktológiai konzultáció
50 perc 17.000 Ft
80 perc 22.000 Ft
80 perc pár/család 25.000 Ft


Személyes és online konzultációra is lehetőséget biztosítok. Időpontegyeztetés céljából előzetes bejelentkezés szükséges.

Lemondási feltételek:

A konzultációt megelőző 24 órán belül lemondott alkalmak teljes díját rendezni kell.

Amennyiben én mondom le 24 órán belül, akkor a következő konzultáció Önnek ingyenes.

 

Kapcsolat

KAPCSOLAT

Hóka Marianna

Tel.: +36 20 206 3322

1035 Budapest, Vörösvári út 23. I.em (PSZICHOFÉSZEK)

1122 Budapest, Csaba u. 6. 3/14.

hoka.marianna@yahoo.com

Köszönöm!

bottom of page